Image
  • 0983.880.344

 GIỚI THIỆU


Chào mừng bạn đến với website Kỷ vật Chiến tranh. Shop chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm quân dụng về một thời kỳ chiến tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam. Tinh thần anh dũng hy sinh, sẵn sàng chiến đấu và trưởng thành từ trong gian khó đã hun đúc bản lĩnh chiến trường dành cho các chiến sĩ Việt Nam.

Các sản phẩm còn mang đến 1 hồi ức thực sự về cuộc chiến đã qua, với mũ cối, balo, giường xếp, bình ton, mô hình vỏ đạn... rất chất và đậm khí phách của quân đội.